Екстраси!
ВАЖНО: Хотелът ще затвори на дата 30.09.2020!
 
Екстраси за пристигания след 06.09:
  • 5=4 и 10=8 нощувки!

Виж всички цени

  • All Inclusive
APT apartment - 1 bedroom Family, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
3Възр.4Възр.3Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1възр.4Възр.+1възр.+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)(0-1)4Възр.+1дете(2-3)4Възр.+1дете(4-11)4Възр.+2деца(2-3)(0-1)4Възр.+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+2деца(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(2-3)(0-1)
207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 250 лв 250 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 250 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 250 лв 250 лв 207 лв 250 лв 207 лв 250 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 207 лв 250 лв 207 лв 207 лв


APT apartment - 1 bedroom Family Sea View, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
3Възр.4Възр.3Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1възр.4Възр.+1възр.+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)(0-1)4Възр.+1дете(2-3)4Възр.+1дете(4-11)4Възр.+2деца(2-3)(0-1)4Възр.+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+2деца(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(2-3)(0-1)
213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 257 лв 257 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 257 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 257 лв 257 лв 213 лв 257 лв 213 лв 257 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 213 лв 257 лв 213 лв 213 лв


APT apartment - 2 bedroom Lux Sea View Hotel, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
3Възр.4Възр.3Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1дете(0-1)4Възр.+1възр.4Възр.+2възр.4Възр.+1възр.+1дете(0-1)4Възр.+2възр.+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(2-3)2Възр.+2деца(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)3Възр.+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(2-3)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+1дете(4-11)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)(2-3)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)4Възр.+1дете(2-3)4Възр.+1дете(4-11)4Възр.+2деца(2-3)(0-1)4Възр.+2деца(4-11)(0-1)4Възр.+2деца(2-3)4Възр.+2деца(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+2деца(4-11)4Възр.+2деца(4-11)+1дете(0-1)4Възр.+2деца(4-11)(2-3)4Възр.+3деца(4-11)(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(2-3)4Възр.+3възр.4Възр.+3възр.+1дете(0-1)2Възр.+2деца(2-3)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+1възр.+1дете(2-3)4Възр.+1възр.+2деца(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+1възр.+1дете(4-11)4Възр.+1възр.+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(4-11)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)(2-3)+2деца(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(4-11)+2деца(2-3)(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)+1дете(0-1)3Възр.+1дете(4-11)+3деца(4-11)(2-3)(0-1)4Възр.+1възр.+2деца(2-3)4Възр.+1възр.+2деца(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+2възр.+1дете(2-3)4Възр.+3деца(2-3)4Възр.+2възр.+1дете(4-11)4Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)4Възр.+1възр.+2деца(4-11)4Възр.+1възр.+2деца(4-11)+1дете(0-1)4Възр.+1възр.+2деца(4-11)(2-3)4Възр.+1възр.+2деца(4-11)(2-3)+1бебе4Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+2възр.+2деца(2-3)(0-1)4Възр.+2възр.+2деца(4-11)(0-1)4Възр.+2деца(4-11)+1дете(2-3)4Възр.+2деца(4-11)+1дете(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+3деца(2-3)+1дете(0-1)4Възр.+3деца(4-11)4Възр.+3деца(4-11)+1дете(0-1)
281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 324 лв 324 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 324 лв 281 лв 324 лв 324 лв 281 лв 281 лв 281 лв 281 лв 324 лв 281 лв 281 лв 281 лв 324 лв 324 лв


DBL double - Deluxe, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
2Възр.1Възр.1Възр.+1дете(0-1)2Възр.+1дете(0-1)1Възр.+1дете(2-3)1Възр.+1дете(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)1Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)1Възр.+1дете(4-11)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(2-3)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(4-11)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)2Възр.+1дете(4-11)
139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв 139 лв


DBL double - Standard, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
2Възр.2Възр.+1дете(0-1)1Възр.+1дете(2-3)1Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)1Възр.+1дете(4-11)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)
124 лв 124 лв 124 лв 124 лв 124 лв 124 лв


SGL single - Standard, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
1Възр.1Възр.+1дете(0-1)
72 лв 72 лв


STU studio - Vip lux Sea View, цени за 1 нощувка
Дата
21.09.2020 - 30.09.2020
2Възр.1Възр.2Възр.+1възр.1Възр.+1дете(0-1)2Възр.+1дете(0-1)2Възр.+1възр.+1дете(0-1)1Възр.+1дете(2-3)1Възр.+1дете(2-3)+1дете(2-3)2Възр.+1дете(2-3)1Възр.+1дете(2-3)+1дете(0-1)1Възр.+1дете(2-3)+2деца(2-3)(0-1)2Възр.+2деца(2-3)(0-1)1Възр.+1дете(4-11)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(2-3)1Възр.+1дете(4-11)+2деца(2-3)(0-1)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(4-11)1Възр.+1дете(4-11)+2деца(4-11)(0-1)1Възр.+1дете(4-11)+1дете(0-1)2Възр.+1дете(4-11)2Възр.+2деца(4-11)(0-1)
218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв 218 лв