Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Настоящата политика на ТА СОЛВЕКС ООД  за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите. Тази политика представлява  неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

 

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. 

 

Важно е да знаете, че:

 • Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
 • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ТА СОЛВЕКС ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121389755

Седалище и адрес на управление: град София, бул. Васил Левски № 84

E-mail: office@solvex.bg

Телефон: 02 9358000

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

 •  създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на резервационната система Solvex.bg;
 •  индивидуализация на страна по договора;
 •  счетоводни цели;
 •  статистически цели;
 •  защита на информационната сигурност;
 •  обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 •  изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;

 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

 

Видове Субекти на лични данни, Категории данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

 

 •  Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата solvex.bg, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
 • Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

 

2. Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес
 • Цели на обработванетоОсигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различна информация от Платформата, търговски предложения и други.
 • Срок за съхранение: До 3 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
 • Правно основание за обработването: Aбониране за e-mail бюлетин
 • Регистриран клиент  е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адреси, IP адреси, телефонен номер; дата и година на раждане за определени резервации. 
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата solvex.bg , като: сключване на договори от разстояние за резервация почивки или на хотелско настаняване.
 • Срок за съхранение: 1 година след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.
 • Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) резервация за хотелско настаняване с ТА СОЛВЕКС ЕООД.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на резервация чрез Платформата необходима за коректно подаване на информация към доставчиците на услуги.
 • Срок за съхранение: 5 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор с ТА СОЛВЕКС ЕООД

 

 

3. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Вашите права

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ТА СОЛВЕКС ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпащане на email на office@solvex.bg в свободен текст.
 • TA СОЛВЕКС  ЕООД  може да поиска да удостоверите  самоличноста и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 • Вие имате право да изискате и получите от ТА СОЛВЕКС ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • ТА СОЛВЕКС ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ТА СОЛВЕКС ЕООД
 • Вие имате правото да поискате от ТА СОЛВЕКС ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ТА СОЛВЕКС ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

4. ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 

 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора.
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ТА СОЛВЕКС ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ТА СОЛВЕКС ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

6. ТА СОЛВЕКС ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

 • Вие имате право да изискате от ТА СОЛВЕКС ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ТА СОЛВЕКС ЕООД  да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ТА СОЛВЕКС ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ТА СОЛВЕКС ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 • Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ТА СОЛВЕКС ЕООД , директно през Вашия профил или с искане по имейл.

 

Вие можете да поискате от ТА СОЛВЕКС ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ТА СОЛВЕКС ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

 

 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ТА СОЛВЕКС ЕООД които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 • Ако ТА СОЛВЕКС ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • ТА СОЛВЕКС ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

 

Предоставяне на Лични данни към трети лица

 

ТА СОЛВЕКС ЕООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 • Описаното в секцията Потребител -купувач предоставяне, което е необходимо за целите на използване на платената услуга ( резервация)  чрез платформата solvex.bg ;
 • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
 • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
 • Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в   Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели ( Google analytics, Google рекламни платформи, Facebook рекламни платформи)  .
 • Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

 

Сайтът на  Solvex.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

 

Видове бисквитки, които използваме:

 

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия.

 

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например:

 • За да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги;
 • За запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали, за кой град желаете да разглеждате предложения и др.);
 • За да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания;
 • За събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ;
 • За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения;
 • За други спомагателни функции.

 

 

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Екскурзии за Русия 2021
08.01.2021
Уважаеми клиенти и колеги,   С удоволствие Ви представяме нашите традиционни програми за Русия за Сезон 2021: Класически Санкт Петербург с 4 нощувки и Величието на Русия - Москва и Санкт Петербург с 6 нощувки.Програмите са с директни полети на Българ...
Нова организация на работа на офисите!
30.11.2020
Уважаеми клиенти и колеги!Информираме Ви, че считано от 01 декември 2020 офисите на Туристическа агенция Солвекс в град София и град Пловдив преминават в дистанционен режим на обслужване, като ще изпълняват в пълен обем всичките си дейности, свързани с рабо...
ЧЕРЕН ПЕТЪК: 20% ексклузивна отстъпка за програми Гърция 2021!
24.11.2020
Уважаеми клиенти,   В дните на ЧЕРЕН ПЕТЪК тази година сме Ви подготвили изключително изгодни отстъпки. Само на дати 27.11 и 30.11 ще можете да се възползвате от супер намаленията по нашите програми - екскурзии, почивки, хотели.20% Ексклузивни отстъп...
Ново работно време на офисите ни!
28.10.2020
Уважаеми колеги, скъпи клиенти!Информираме Ви, че считано от 27 октомври 2020 офисите на Туристическа агенция Солвекс в град София и град Пловдив ще обслужват клиенти при следното работно време - в дните понеделник и четвъртък от 10:00 часа до 18:00 часа.Пр...